Logo

Vodovody a kanalizace

Výstavba kanalizačních, vodovodních, plynových řadů a přípojek, oprava havárií - zemní práce, montáž, řezání a bourání konstrukcí, vytyčení sítí vč.povolení, konečná povrchová úprava, opravy šachet pomocí speciálních rychletuhnoucích směsí ap.

Zpět na seznam článků